Every second sales

Tel: +86-595-82050111

Fax: +86-595-82006151

E-mail: ees@jubao.cc

Address: Hi-Create Factory, Xidong Industrial Zone, Luoyang, Huian, Quanzhou, Fujian, China